Word Crewmember Retrofuture

15 juli 2022

Word Crewmember Retrofuture

Locatie: Evoluon Eindhoven
September 2022 – September 2023

For English scroll below-

Over

Heb jij altijd al door de tijd willen reizen? Willen zien hoe het verleden, het heden en de toekomst met elkaar in verbinding staan? Meld je dan aan als crewmember (16+) voor deze tijdreis.

In het prachtige Evoluon in Eindhoven opent vanaf september de expositie Retrofuture. En daarvoor zijn wij op zoek naar multi-inzetbare crewleden die het publiek wegwijs willen maken tijdens deze ontzettend gave expositie.

 

Werkzaamheden

Op verschillende posities hebben we dagelijks crewmembers nodig. De verschillende posities en bijbehorende verantwoordelijkheden staan hieronder beschreven.

 

Time machine operator

Een van de onderdelen van de expositie is de VR-tijdmachine. Een machine die de bezoekers laat kennismaken met de aarde over 1 miljoen jaar. Als operator van de time-machine ben je verantwoordelijk voor het informeren en instrueren van bezoekers (zowel in het Nederlands als in het Engels), en ondersteun je hen bij het aantrekken van de veiligheidsharnassen.  Benieuwd hoe de Time machine eruit in zijn werk gaat? Bekijk de onderstaande video voor een impressie:

Future Lab trapt nieuw Evoluon af met tijdmachine - YouTube

                 

Crewmember giftshop

Als crewmember giftshop ben je verantwoordelijk voor de verkoop en inventarisatie van de verschillende items in de giftshop. Je adviseert en helpt bezoekers bij de aanschaf van hun herinnering aan onze reis door de tijd.  

 

Crewmember Ticketing

Als crewmember ticketing ben je het eerste gezicht dat de bezoekers zien. Je bent verantwoordelijk voor het verkopen en controleren van tickets. Je wijst bezoekers de weg richting het verleden, heden en de toekomst.  

 

Crewmember Host

Als crewmember host ben je het gezicht van de expositie. Je assisteert bezoekers tijdens hun bezoek, helpt hen waar nodig en houd ondertussen een oogje in het zeil. Je bent het vertrouwde gezicht van de bezoekers in elke periode van hun reis door de tijd.

 

Wat bieden wij jou?

  • Als een van de weinige mensen op aarde kun jij dagelijks op reis door de tijd!
  • Een mooie vrijwilligersbijdrage

Voor crewmembers van 21 jaar en ouder: €35 per gewerkte dag met een maximum van €180 per maand

Voor crewmembers tot 21 jaar: €19,25 per gewerkte dag met een maximum van €180 Per maand

  • Wij zorgen elke dag voor een frisse lunch
  • Een flexibel werkrooster waarin je jezelf kan inplannen.
  • Een mooi werkshirt (en geloof ons, die wil je echt hebben!)
  • Een supergezellig team en begeleiding door een vrijwilligerscoördinator.
  • Een ontzettend mooie en inspirerende werkplek.

 

Hoe word ik crewmember?

Ben je overtuigd en ga je met ons het avontuur aan? Vul dan je gegevens en een korte motivatie in dit formulier ( https://forms.gle/ExyYXiQ7NYXLZNEP8 ) En dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via volunteer@nextnature.net

 

Crewmember Retrofuture

Location: Evoluon Eindhoven

September 2022 – September 2023

 

About

Have you always wanted to travel through time? Want to see how the past, present and future are connected? Then sign up as a crew member (16+) for this time travel.

In the beautiful Evoluon in Eindhoven, the exhibition Retrofuture will open from September. And for that we are looking for multi-deployable crew members who want to show the public around during this incredibly cool exhibition.

 

Work

At different positions we need crew members on a daily basis. The different positions and responsibilities are described below

 

Time machine operator

One of the components of the exhibition is the VR time machine. A machine that introduces visitors to the earth in 1 million years. As an operator of the time machine, you are responsible for informing and instructing visitors (both in Dutch and in English), and you support them in putting on the safety harnesses.  Curious how the Time machine works? Watch the video (in Dutch) below for an impression:

Future Lab trapt nieuw Evoluon af met tijdmachine - YouTube

                 

Crewmember gift shop

As a crewmember giftshop you are responsible for the sale and inventory of the various items in the gift shop. You advise and help visitors to purchase their memory of our journey through time. 

 

Crewmember Ticketing

As crewmember ticketing you are the first face that the visitors see. You are responsible for selling and checking tickets. You show visitors the way towards the past, present and future.  

 

Crewmember Host

As a crewmember host you are the face of the exhibition. You assist visitors during their visit, help them where necessary and keep an eye on things in the meantime. You are the familiar face of the visitors in every period of their journey through time.

 

What do we offer you?

- As one of the few people on earth, you can travel through time every day!

- A nice volunteer contribution

For crewmembers aged 21 and over: €35 per day worked with a maximum of €180 per month

For crewmembers up to 21 years: €19,25 per day worked with a maximum of €180 Per month

- We provide a fresh lunch every day

- A flexible work schedule in which you can schedule yourself.

- A nice work shirt (and believe us, you really want it!)

- A super nice team and guidance by a volunteer coordinator.

- A very beautiful and inspiring workplace.

 

How do I become a crewmember?

Are you convinced and are you going on an adventure with us? Fill in your details and a short motivation in this form (https://forms.gle/ExyYXiQ7NYXLZNEP8 ) and we will contact you as soon as possible!

 

Do you have any questions? Please feel free to contact us via volunteer@nextnature.net